21. Marca. Światowy Dzień Poezji – Najlepszego Poeci!!!   

 

” … nie wiem co to poezja

nie wiem, po co i na co,

wiem, że czasami ludzie 

czytają i płaczą…  ”                 ( Władysław Broniewski)

 

——————————————————–