***

                                                                                     przeszklone domy
                                                                                     negliże prywatności
                                                                                     projekcja zmierzchu       

zdj. z int.

———————————————————————————————————-