zapis na tafli
łyżwami otwiera świat
metamorfozy

piruety w locie
opadają łabędzie                    

zdj. z int.