&
 
w oczekiwaniu
wymowność ciszy tchnie
nadzieją
jak nowe wiosną
jak Zmartwychwstanie
.
zdj. z int.

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————–