bocianie stacje

czas przeglądów podwozi

daleka droga                                                                                                            

zdj. z int.
zdj. z int.

 

lato przybija pieczęć

życząc dobrego lotu