Ośmieliłam się wziąć udział w satyrze erotycznej…

ŚWIŃSTEWKA!!! Wydawnictwo POETARIAT – Magdalena Kapuścińska

Czyta Czarek Papaj. Piękna interpretacja. 

Dziękuję Wydawnictwu i Panu Czarkowi i współautorom.

Jeden z moich wierszy 9:20

Na egzemplarze czekam…