*

kawałek wiosny
gałązka cieszy oko
ciepło natury                       

zdj. z int.