piękno kobiety
tematem poematów
otwarta książka

*

zdj. z int.