Wiersze

Archiwum

“Kwatery wyciszenia”

 

– Nagroda II w KONKURSIE “O czym mówią cmentarze”-
Portal – Pisz i czytaj wiersze – Bardzo dziękuję. Jestem zaszczycona.

Kwatery wyciszenia

tam

wymowna cisza – nawet ptaki szepczą

tam

chłód kamienia zgina kolana

tam

brama z napisem;

… byłem kim jesteś

tam

wspomnienie na grzbiecie dymu świec skrapia                                                     *

zdj. z int.
zdj. z int.

szron każdej litery niemych Aniołów

tam

miejsce najrzetelniejszego rachunku sumienia

a toczona łza na rewersie bramy kreśli;

… jestem kim będziesz – czekaj

 

***

0 Komentarze