...

Archiwum

zaufanie

na co dzień

zakładam maskę nieszkodliwą                                                                                                 

obraz Adam Deda
obraz Adam Deda

pogodną

osłonowo ukazuję przeszklony

wizerunek

by jego projekcja

doszukiwała się bez powodzenia

grymasu

tylko przed tobą bywam w negliżu

prywatności

0 Komentarze