po twoim odjeździetrochę tu ślisko
bruk dostąpił lustrzanego odbicia
mróz zagrał pierwsze skrzypce

trochę tu mokro
dobre miejsce by ukryć łzy
rozsypane myśli objął parasol


trochę tu milcząco
równomierny oddech niente* osiada
bezdechy poda pod opiekę czeluści nocy


trochę tu tęskno
dłoń gardzi ciepłem włóczki
uprzedza stopy odruchem ociemniałego

obraz Monika Luniak


*                                                                                  .
(quasi) niente
(prawie) bezgłośnie